منابع آزمون شرکت فولاد سیرجان ایرانیان (سهامی خاص)
مجتمع بردسیر

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گرايش مواد امتحانی
کارشناسی ابزاردقیق، الکترونیک، کنترل کارشناس ابزاردقیق مدار الکتریکی 1و2، کنترل خطی، تجزیه و تحلیل سیستم ها، الکترونیک، ماشین‌های الکتریکی و ابزار دقیق
کارشناسی عمومی کلیه گرایش‌ها معارف اسلامي، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و هوش و استعداد تحصیلی
کاردانی کلیه رشته های فنی آتش نشان مدیریت بحران، حریق و روش‌های پیشگیری و کنترل آن، اصول کمک‌های اولیه، سوختگی، شناخت انواع سوانح و اصول و مبانی امداد و نجات
کاردانی کلیه رشته های فنی اپراتور جرثقیل سقفی قوانین راهنمایی و رانندگی، اطلاعات عمومی جرثقیل سقفی، اطلاعات تخصصی تعمیرات جرثقیل سقفی و قوانین استفاه از جرثقیل سقفی
کاردانی  شیمی آزمایشگر شیمی عمومی، شیمی آلی 1، شیمی تجزیه 1، شیمی فیزیک 1 و شیمی معدنی 1
کاردانی  عمومی کلیه گرایش‌ها معارف اسلامي، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و هوش و استعداد تحصیلی
کاردانی یا حداقل دیپلم کلیه رشته ها تراشکار تراشکاری درجه 1 و 2
کاردانی یا حداقل دیپلم کلیه رشته ها جوشکار صنعتی جوشکاری 1 و 2، فلز کاری و جوشکاری برق
کاردانی یا حداقل دیپلم عمومی کلیه
گرایش ها
معارف اسلامي، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و هوش و استعداد تحصیلی
بازگشت به صفحه اصلی