| پیگیری و مشاهده اطلاعات ثبت شده | مشاهده نتیجه آزمون | اعتراض الکترونیکی |منابع آزمون | کد رهگیری را فراموش کرده ام
آزمون ارزيابي و جذب نيروي انساني پيمانكاران اصلي و داخلي مجتمع هاي مس سرچشمه و شهربابك